From the original English What Is Wrong With You?

Fionn Zarubica

marilynn-lovell-matz-memory-eternal

Kladim se da imate spisak milju dug i da ga znate napamet. U stvari, verovatno biste mogli provesti sate razmatrajući ga; a mislim i da ste otvoreni za predloge.

Ali, jeste li sigurni da je sve na tom spisku vaše?

Da li ste ikada iskusili kako određene osobe unose nemir u vas? U trenutku kada se nađete u njihovom prisustvu počnete da sumnjate u sebe i preispitujete svoje sposobnosti?

Ja jesam.

Jednog dana me je veoma mudra žena, Marilyn Lovell Matz, lepa i graciozna duša, pitala: "Da li je to tvoj teret ili neke druge osobe?" To pitanje me je udarilo kao grom.

Shvatila sam da sam doživljavala anksioznost osobe koja je u mom prisustvu, a ne obrnuto. Nisam bila nimalo zabrinuta zbog njih, zapravo sam njihovu bojazan osećala kako se projektuje na mene.

Uh, kakva promena perspektive.

Dakle, šta je dobro za vas?

Da li ste ikada potrošili vreme na to? Ne govorim o lažanom osećaju ega; već suštinskom, divnom, individualnom i kreativnom izražavanju Boga koji ste.

U kom trenutku i zbog kojeg razloga tokom našeg procesa sazrevanja pristanemo da zaboravimo ko smo zaista i onda preuzmemo teret i projekcije drugih – naših društvenih grupa, naših etničkih grupa, naših porodica, naših ljubavnika?

Zašto želimo da rešimo probleme koji ne pripadaju nama?

Kako možemo biti u miru sami sa sobom i kako možemo da iscelimo planetu ako ne ućutkamo uvežbani samodestruktivni dijalog i ne postanemo svesni toga šta nam pripada a šta ne?

Bilo bi veličanstveno kada bismo svi mogli da uspostavimo praksu provere sebe samih, i to češće; provere našom istinskom inteligencijom -srcem- to je mesto gde leže odgovori.

Univerzum ne pravi greške i ne učestvuje polovično. Svi smo mi stvoreni sa namerom, u savršenstvu i ljubavi, celi i potpuni. Bili smo željeni. Nismo slomljeni i nikome ne dugujemo izvinjenje.

Manifestujmo se kao iscelitelji koje bismo želeli da imamo u svojim životima i rasteretimo druge oslobodivši ih njihovih predrasuda, neka ljubavlju prevaziđemo njihove namerne pokušaje da projektuju svoj teret na nas i potrošimo malo više našeg vremena na razmišljanje o tome šta je ispravno u vezi sa nama!

Uveravam vas da je spisak duži od dugačkog.

Želela bih da pređem tu listu sa vama.

Kao što vam stalno govorim: Ljubav je jedino što je bitno!


Slika: Marilynn Lovell Matz Večnaja pamjat!


Prevela Jelena Živković