From the original English You are WONDERFUL!

Fionn Zarubica

audrey-and-fred-crop

Još jedna stvar za koju se na Balkanu ne može reći da je ima previše jesu izrazi odobravanja, posebno onih koji su slobodno dati.

Teško da će naši ljudi dopustiti da neko drugi sazna da postoji nešto dobro u vezi sa njima, ili da rade nešto što je dobro, ili su nešto dobro već uradili.

Vidim da se ovaj fenomen manifestuje između prijatelja, kolega, nastavnika i učenika, i na veliku žalost, između roditelja i dece.

Mi smo odlični i vrlo vešti praktičari umetnosti ispravljanja, ali tek amateri u pokazivanju divljenja.

Reč kompliment potiče od latinske reči complementum "ono što ispunjava ili upotpunjava".  Ispunjava ili upotpunjava…

Zašto ne želimo da ispunimo ili upotpunimo jedni druge?

Baš zbog toga što je naš odnos prema drugima, a i prema svetu, direktan odraz našeg odnosa prema nama samima. Nemogućnost da uputimo kompliment drugome, da pokažemo našu podršku za tuđi uspeh, u stvari je naša nesposobnost da se voli i da se podrži sopstveni uspeh.

Neodobravanje, kako sebe tako i drugih, navika je koja postaje patologija -patnja i bolest; ono ometa ne samo našu ličnu evoluciju i pristup radosti, već i evoluciju i radost onih koji su oko nas.

Srećom, stvaranje je u toku a lečenje je uvek moguće.

Ove vas nedelje zato izazivam da dohvatite svaki kompliment koji treperi negde u vašoj svesti i pružite ga osobi kojoj pripada. Strancu, prijatelju, porodici čak i neprijatelju.

Imajte hrabrosti da iskažete uzdižuću i pozitivnu istinu nekome i pružite mu podršku. Imajte hrabrosti da podelite svoju pranu*.

Kada vidite iznenađenje i radost na tuđem licu, srce će vam porasti za tri broja tog dana.

Zamislite svet u kojem svakodnevno, aktivno i otvoreno volimo i podržavamo jedni druge, da li stvarno mislite da nesreća, podele i sukobi imaju šansu?


*Prana – na sanskritu dah, životna snaga


Slika: Audrey Hepburn Fred Astaire Smešno lice od Richarda Avedona


Prevela Jelena Živković