From the original English Let Us Begin Each Moment With Joy!

Fionn Zarubica

baby-smiles-levittPočnimo radosno vreme posta.
Pripremivši se za duhovne podvige.
Očistimo dušu,
očistimo telo.
Uzdražavajmo se i od hrane, i od svih strasti,
naslađujući se vrlinama duha da bi se,
usavršavajući se u njima sa ljubavlju,
svi udostojili da u duhovnoj radosti
vidimo najčasnije stradanje Hrista Boga
i svetlo Vaskrsenje.

Ovo je tekst koji sam dobila mejlom. Peva se za večernje u Nedelji praštanja, poslednjoj nedelji pre početka Velikog posta u Pravoslavnoj crkvi.

Počnimo radosno vreme posta. 
Pripremivši se za duhovne podvige.
Ja sam za! Otpočnimo sve i svašta sa radošću i svim srcem se predajmo duhovnim podvizima!

Očistimo dušu, očistimo telo.
Čišćenje je važan čin lečenja, posebno kada postoji nešto što treba očistiti. Možda smo izgubili ravnotežu ili smo se zagubili pa nam je potrebno ispravljanje. Ali i pored svega, ja jednostavno ne mislim da se podrazumeva da smo uprljani.

Očistimo dušu. Koliko ja znam, moja duša niti je uprljana niti je problem. Jedna od retkih stvari na koje mogu da računam jeste čistoća moje duše koja čeka na podsećanje.

Očistimo telo. Najbolje pročišćenje koje možemo sebi da podarimo je da se oslobodimo mržnje prema sebi, da volimo i negujemo ovo vozilo koje smo dobili na upravljanje, poštujemo ga, kako svoje tako i tuđa, i prihvatimo u kojem god obliku nam je dato. Ako smo napraviljeni po liku Boga, šta još osim naših sopstvenih predrasuda treba očistiti?

Uzdražavajmo se… i od svih strasti…
Ja ne mogu da se uzdržim od strasti. Možda je stvar u prevodu, jer sam poprilično sigurna da je ova molitva preuzeta iz nekog drugog jezika.

U srpskom jeziku, strast je reč koja se često koristi da se opiše fiksacija, opsesija i patnja. Ali, takođe može označavati entuzijazam, od grčkog enthous što znači obuzet Bogom! Inspirisan! Upravo ono što nam je preko potrebno.

…i od hrane,
Zdražavanje od određenih namirnica ima dokazane prednosti i preporučuju ga mnoge duhovne prakse. Ove se prednosti kreću od čisto fizičkih, pa sve do pojednostavljivanja života u cilju stvaranja prostora za duhovni rad i popuštanja zemaljskih okova.

naslađujući se vrlinama duha…
Ovo je definitivno pozitivna stvar i treba je se pridržavati cele godine.

usavršavajući se u njima sa ljubavlju…
Korišćenje Duha kao uzor za širenje ljubavi kroz sve što radimo ne može biti loše.

vidimo najčasnije stradanje Hrista Boga…
Ko nije dostojan da to vidi? Ako čak i ovlaš pogledamo Njegovu priču biće nam jasno, jer ima dovoljno naznaka, da se stradanje Hristovo desilo radi nas.

…svetlo Vaskrsenje…
Vaskrsenje, revitalizacija, obnova, ispunjenje pripada svim ljudima.

u duhovnoj radosti…
Postoji li neka druga vrsta?

Šta me je zapanjilo u vezi ove himne je da, koliko god bila lepa poruka koja se odražava u njoj, ona ne prikazuje modernu duhovnost, i kroz nju mogu tako jasno videti dokaz da smo zaista prešli u novu eru. Promena svesti više je od pomodnog pojma.

Ljudi se bude, otkrivaju svoju ličnu božanstvenost i prihvataju svoju urođenu dobrotu. Priprema i samorefleksija se smatraju osnovom potrage i obavljaju se stalno. Više nije potrebno da  prvo sebe osudimo kako bismo tek onda doživeli mir, mir koji je tu za svakoga.

Post je dragocen i izazovan put za one koji ga poštuju. To može biti prilika za pročišćenje i rast na mnogim nivoima. Ali, umesto da postanemo uronjeni u to koliko smo loši, ja to vidim kao put da postanemo svesni koliko smo dobri.

Mi smo prelepi, život je prelep i LJUBAV je jedino što je bitno!


Slika: Helen Levitt (1913 – 2009)


Prevela Jelena Živković