From the original English Don't Think About Camels

Fionn Zarubica

Igrali smo jednu igru, moj brat Darryl i ja. Jedno od nas bi reklo drugome da "ne misli o kamilama". Naravno, kamile su bile sve o čemu smo u tom trenutku mogli da mislimo.

U poslednjih nekoliko meseci, imala sam priliku da razgovaram sa mnogo ljudi koji žive na Balkanu a rade u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Slušala sam njihove probleme, i kada bi me upitali, ponudila bih im predloge kako da ublaže neke od izazova u teškim situacijama.

Ono što sam otkrila, vodeći te razgovore, jeste da su većinu vremena moji predlozi bili odbijeni uz dugu listu razloga zašto oni ne mogu da budu dobri, a njihovo objašnjavanje oduzimalo je više vremena od ponuđenih rešenja.

Jasno je, postoji bezbroj prepreka u regionu, dovoljnih da se povuku ovi ratnici kulturnog nasleđa, ali ono što se ističe je da otpor počinje još i pre nego što je preporuka u potpunosti predstavljena. Prigovori čekaju kao konji na kapiji na trkačkoj stazi.

I tako, toliko se dragocene energije iz sadašnjosti potroši izvlačeći ograničenja iz prošlosti. Često budem potpuno iscrpljena samim slušanjem, a da ne pominjem koliko to mora biti naporno za one koji tako nešto nose svuda kao svoju istinu.

U redu, pa kako možemo promeniti stvari na bolje kada postoje očigledni dokazi da ne možemo?

Prvo, moramo da razumemo da je promena stalna, a ne nešto što treba kontrolisati ili izbegavati, koliko god mi pokušavali da ograničimo svoj stav i nametnemo sebi taj utisak. Priključenje kosmičkom plesu i usklađivanje sa promenom je ključ.

Sledeće šta moramo jeste da preuzmemo odgovornost. Ne u smislu krivice ili optužbe, već da proverimo šta smo kao pojedinci mogli da uradimo drugačije da donesemo isceljenje sebi i drugima, jer je sve u lečenju, zaista jeste.

Pogledajte dalje od svojih reakcija na određene situacije i pronađite njihovo seme, vraćajući se unazad koliko god da je potrebno. Blagoslovite ih sve, zahvalite im a onda ih pustite.

Budite pažljivi prema svojim mislima. Stvarnost je tamo gde fokusiramo svoju pažnju. Potreban je skoro trenutak pa da mozak potpuno promeni svoju reakciju na situaciju; i da to direktno utiče na naše zdravlje, naš mir i našu sposobnost da dođemo do kreativnih rešenja.

Prepoznajte uzaludnost upozoravanja samih sebe da se ne osećamo uznemireno, da se ne osećamo ljutito, da se ne osećamo beznadežno, jer univerzum ne čuje "ne", a negativna emocija je to čemu će naša svest odmah otići, i onda ćemo biti u ratu sa sobom.

Ne mislite o kamilama…

Ono što možemo da uradimo je da kažemo: "Ja jesam".

Ja sam mir, ja sam ljubav, ja sam zdravlje, ja sam prosperitet. Ja sam ceo i kompletan. Ja sam sve što je potrebno da budem promena koju želim da vidim u svetu!

Da, mislite o kamilama…


Prevela Jelena Živković